Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Anna Valéntik

pianist ​

Virtuose Brillanz und musikalische Spannung – Die Pianistin Anna Valentik begeisterte die Konzertgäste im Rittersaal.“

(Harz Kurier)

”Virtuoses Feuer – Die Pianistin Anna Valentik in Göttingen.“ 

 (Göttinger Tageblatt)

Norsk versjon

Anna Valéntik er født i 1977 i Sovjetunionen, i en intellektuell legefamilie som ideologisk sett sto i opposisjon til daværende regimet.

Hun vokste opp både i St. Petersburg og de vakre Kaukasusfjellene i Sør-Russland.


Toner av klassisk musikk har alltid vært en del av hennes liv, og som femåring tok hun sitt første skritt innen musikken i form av klaverspill.

De første ni årene (1983-1992) studerte hun hos en berømt pianolærer Ludmila Youshenko

i St. Petersburg.


Lille Anna holdt sin første konsert i en alder av åtte år.

De neste fire år (1992-1996) ved Rimsky-Korsakovs Videregående Musikkskole i St. Petersburg hos Galina Mitchell (bilde),

en anerkjent pianist og engang en av elevene til den legendariske russiske pianisten

Pavel Serebryakov, spilte en essensiell rolle i Annas utvikling som musiker.

Etter fem år til (1996-2001) med klaverstudier ved Rimsky-Korsakovs Statlige Konservatorium i St. Petersburg hos to anerkjente pianister Tatyana Zagorovskaya (bilde) (en av elevene til den berømte pianisten Aleksandr Iocheles) og Grounya Gankina (en av elevene til den legendariske russiske pianistinnen Anna Yesipova), avla Anna sine utøvende og pedagogiske diplomeksamener med utmerkelse i 2001.

Anna Valéntik er aktiv som konsertpianist, klaverpedagog og foredragsholder som deler sin inspirasjon med andre musikere og publikum både i Norge og på konsertpodier i Tyskland, England, Scottland, Irland, Danmark, Spania og Sverige med glimrende anmeldelser.


Siden 2002 har Anna Valéntik bodd og jobbet som freelancemusiker i Oslo.


Hennes første plate "Rachmaninov" ble utgitt i 2008 på det norske plateselskapet 2L. 

English version


Anna Valéntik was born in 1977 in the Soviet Union, into an intellectual medical family. She grew up both in Leningrad (now named St.Petersburg) and in the beautiful Caucasian Mountains in the South Russia.


Sounds of classical music were always a part of her life. From the age of six Anna has devoted herself to music and the grand piano.


First nine years (1983-1992) she was taught by a famous piano teacher Ludmila Youshenko in St. Petersburg First recital at age og eight.


(Photo: Piano Recital in Opera House in Oslo, July 2015)

Through the next four years (1992-1996) at the Rimsky-Korsakov

College of Music in St. Petersburg with Galina Mitchell (photo), a master pianist and once a student of a legendary russian pianist Pavel Serebryakov, played an essential role in Anna's development as a musician.

After five more years (1996-2001) studying piano at the Rimsky-Korsakov State Conservatory in St. Petersburg with two famous pianists like Tatyana Zagorovskaya (photo) (once a student of a great pianist Aleksandr Iocheles) and Grounya Gankina (once a student of the legendary russian pianist Anna Yesipova), Anna attained her soloist and teacher diploma with honours in 2001.

Anna Valéntik actively performs as a soloist, piano teacher and presenter, who shares the inspiration with other musicians and audiences in Norway and on stage in

Germany, England, Scotland, Ireland, Denmark, Spain and Sweden, highly acclaimed by reviewers.


Since 2002 Anna Valéntik has lived and worked as a music freelancer in Oslo.


Her first CD-release "Rachmaninov" was published in 2008 on the Norwegian label 2L.